akehedman.se
”Teknikbolagens värde är luft”
Börsvärderingar som blåsts upp med hjälp av osynliga tillgångar såsom bolagens framtida intjäningsförmåga och goodwill orsakar både stora och små bubblor med jämna mellanrum och som investerare mås…