akehedman.se
Novell: “Ge mig ett tecken”
“Ge mig ett tecken” Kanske säger jag det där högt i bilen. Kanske tänker jag det bara. Min tankar har alltid varit starka inne i huvudet. Jag är aldrig riktigt säker i minnena över vad som sagts oc…