akehedman.se
Kisskrönika
Jag har aldrig varit den där som pissat längst. En loser alltså om det nu är just det som livet handlar om. Så det är lika bra att träda fram och erkänna direkt. Jag sitter ner och kissar. Har gjor…