aipt.lt
David Dreman - Apie Investavimą Paprastai
David Dreman gimė 1936 m. Kanadoje. Jo vardas tapo sinonimu „contrarian“ vertės investavimo strategijai. Tai tokia strategija, kai einama prieš rinką ir perkami instrumentai, kurie yra labai atpigę ir parduodami, kai jie pabrangsta.