ahmadmuttaqin.com
Saintifikasi Agama - Ahmad Muttaqin
Merujuk pada Ian G. Barbour (2000) hubungan sains (ilmu pengetahuan) dan agama dapat dipetakan menjadi empat pola. Pertama adalah pola konlfik yang melihat