agrocultura.org
Varietats locals de verdura d'arrel - Agrocultura
Us ensenyem les varietats locals de verdures d'arrel que tenim al banc de llavors d'Esporus: salsifí, rave mallorquí, xirivia, nap, escurçonera, ravenet...