agrocultura.org
Reducció i alternatives a les aplicacions amb coure - Agrocultura
L'aplicació de fitosanitaris a base de coure està cada vegada més restringida i per això cal ajustar al màxim les aplicacions i cercar alternatives