agrocultura.org
L'optimització de l'ús del rascle de pues flexibles - Agrocultura
Per optimitzar l'ús del rascle de pues flexible cal tenir en compte la profunditat de la passada i el moment del cicle del cultiu i de les adventícies.