agrocultura.org
Life Montserrat: ramaderia, prevenció d’incendis i gestió d’hàbitats - Agrocultura
Al massís de Montserrat i a la seva àrea d’influència han començat a fer de la pastura una eina de gestió d’hàbitats i de prevenció d’incendis. La idea és recuperar l’activitat agro-silvo-pastoral per retornar al mosaic característic que configurava el paisatge mediterrani tradicional. La demarcació de zones de pastura, les aclarides de plançonedes denses que …