agrocultura.org
Núm.77. Tardor 2019 - Agrocultura
Sumari 05. Notícies 07. Opinió Els fruiters i nosaltres Josep Gordi Serrat. 9. Entrevista Natxo Tarrés: “Irehom es un espai on validar i experimentar el canvi de paradigma” Alba Gros. 12. Amb el peu al tros Arantast. Una sidra aranesa sense sulfits en el pòdium internacional Alba Gros. 14. Ramaderia El me ecològic de Mallorca. …