agrippa.no
Pressede marginer? Rydd enkelt opp i egne kostnadsdrivere
I en hverdag med pressede marginer i alle ledd er det stadig viktigere at man er bevisst egne kostnader. På alle nivåer er det små detaljer som bidrar til en komplett helhet, men for å kunne fange avvik og behandle disse er det behov for et system som ivaretar hele prosessen. Et godt avvikssystem skal være