agrippa.no
Forenklet hverdag for asker produkt, bedre internkontroll
Asker produkt har nylig anskaffet Agrippa Tempcontrol for å forenkle hverdagen relatert til logging og dokumentasjon av rutinemessige temperatur- og hygienekontroller. Arbeidsleder konditori, Erik Stang Hotvedt, forteller om fornøyde medarbeidere på intern opplæring, og ikke minst om gode tilbakemeldinger fra Mattilsynet når det gjelder internt rutinearbeid.