agressievrijwerk.nl
Maatregelen Veilige Publieke Taak
Voor de sociale partners in het publieke domein heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal maatregelen ontwikkeld waarmee zij hun eigen, sectorspecifieke Arbocatalogus Agressie en Geweld kunnen samenstellen. De maatregelen zijn opgesteld om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak tegen te gaan, maar kunnen uiteraard ook ter inspiratie dienen voor andere branches en sectoren.