agadata.co.il
מילון מונחים
מילון מונחים זה יתעדכן ככל שהמשחק יתקדם, מדובר בשני חלקים ז'רגון משחקי, שני חלקים סיסטם וחלק אחד אירועים משחקיים. מושגי מערכת - כל המושגים המשמשים את מנהלי המשחק לצורכי תקשורת. אינפליי - דברים שקורים תוך כדי חוויית המשחק ושייכים כולם למציאות-החליפית של המשחק. אופפליי - דברים שקורים