adventisti.us
Većina američkih hrišćana ne vjeruje da Sotona i Sveti Duh postoje
Većina američkih hrišćana ne vjeruje da je Sotona pravo biće ili da je Sveti Duh živi entitet, pokazuje najnovije istraživanje agencije za statistiku Barna grupa. Gotovo šest od deset ispitanika, s…