adventisti.us
Vaše molitve
Molitva je razgovor sa Bogom i ona sačinjava sadržaj života svih anđela na nebu i svih vjernih ljudi na zemlji. Sav život Crkve je stalna molitva, i neprekidno služenje Bogu. Pored zajedničkih bogo…