adventisti.us
Ted Vilson, novi predsjednik Hrišćanske adventističke crkve
Ted Vilson (Wilson), doskorašnji potpredsjednik Generalne konferencije, izabran je kao nasljednik Jana Polsona (Paulson) na dužnost predsjednika Hrišćanske adventističke crkve.Vilson će u slijedeći…