adventisti.us
Svetlost je jača od tame
Prvi Vaskrs nije bio neki svečani i slavljenički događaj zbog vaskrsenja Isusa Hrista, Spasitelja svih ljudi, već događaj obavijen neizvesnošću, nevericom i strahom.Verske vođe onog vremena, uplaše…