adventisti.us
Stil života određuje životni vek
Američki istraživači utvrdili su da loše navike „oduzimaju” pet godina od prosečnog životnog veka muškaraca i oko četiri godine života žena u SAD. Najmanje loših navika imaju Amerikanci azijs…