adventisti.us
Pravi smisao božića
Kada razmišljate o Hristu, šta vam prvo pada na um? Pretpostavljam da većina nas kada razmišljamo o Hristu, često se fokusiramo na kraj Njegovog života na zemlji. Pred očima nam se pojavi teška sli…