adventisti.us
Naradina molitva
Drevni mudrac Narada bio je vjerni poklonik pravog Boga. Toliko mu je bio posvećen da je jednog dana uobrazio kako nigdje na svijetu ne postoji čovjek koji toliko voli Boga kao on. Gospod mu je pro…