adventisti.us
Manje sedite, duže ćete živeti
Osobe koje sede manje od tri sata dnevno svoj životni vek mogu produžiti za dve godine, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u Britanskom medicinskom časopisu (BMJ). Ukoliko pritom…