adventisti.us
Ko sam ja?
Protestantska reformacija je omogu─çila narodima Skandinavije da iz siromaštva, neznanja i praznoverja prerastu u velike nacije koje su zasnovale svoj napredak na poštenju, skromnosti i svakodnevnom…