adventisti.us
Isus nije držao pridike
„Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te; radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pjevajući.“(Sof.3.17) . U svakoj duši Isus je video čoveka kome treb…