adventisti.us
Istinsko znanje
Poznati engleski filozof, Fransis Bekon, je kazao: „Znanje je moć!“ Naravno, slažem se sa njim, međutim, želim da pokušam da posmatram ovu izjavu iz jedne šire perspektive. Prvo, šta je znanje? Vol…