adventisti.us
Good bye Hari Poter
Konačno! Poslednji film u serijalu o Hariju Poteru. Zašto „konačno“? Zato što ga preteraše, po mom mišljenju. Snimljeno je čak osam filmova na temu o dečaku-čarobnjaku. Od prve objavljene knjige i …