adventisti.us
Dar života na krstu smrti
Isus je ušao u Getsimanski vrt sa svoja tri najbliža učenika i rekao im da se mole i straže da ne padnu u iskušenje. Tri puta se molio svome Ocu da Ga oslobodi od bolnog užasa smrti na krstu. Ipak,…