adventisti.us
Bogosluženje u porodici
Ako je ikada bilo vreme da svaka porodična kuća bude molitveni dom, to vreme je upravo sada. Neverovanje i skepticizam preovlađuju na sve strane. Bezakonje se sve više množi. Izopačenost i razvrat …