adventisti.us
Biblija o međurasnom braku
Važan biblijski tekst o razumevanju brakova između različitih rasa nalazi se u 2. Korinćanima 6:14 – “Ne vucite sa nevernicima jaram koji je za vas tuđ; jer čega zajedničkog ima pravednost sa bezak…