adventisti.us
Biblija najomiljenija knjiga osuđenika
Omiljena knjiga osuđenika Okružnog zatvora u Beogradu je Biblija, u kojoj oni traže životne odgovore, utehu i nadu, ali i put ka iskupljenju za svoje grehe. Ta knjiga nad knjigama, koju u hrišćansk…