adventisti.us
Božje Zapovesti
I Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskoga. Nemoj imati drugih bogova uza me. II Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili d…