adventisti.com
Serija filozofsko – teoloških predavanja »POTRAGA ZA SMISLOM«
Od 8 – 15. Novembra 2014. u Podgorici, održaće se serija predavanja pod nazivom „Potraga sa smislom”… Prof. dr Radiša Antić će dati odgovore na uobičajena pitanja sa kojima se susrijećemo u svakodn…