adventisti.com
NAŠ ODNOS PREMA VIDJELU – Tekst: Isaija 9,2
Prije nekoliko godina, na festu dokumentarnih filmova, dogodilo se nešto što bi za nekog drugog bio sasvim običan događaj, ali događaj iz koga bi smo mi hrišćani trebali da izvučemo pouku. Bio je …