ademaltan.com.tr
Hangi E-ticaret Yazılımı? (Paket Yazılımlar) · E-ticaret Danışmanı
E-ticaret sitesi kurulum aşamasında özel yazılım tercih edilebileceği gibi paket yazılım da tercih edilebilir. Peki hangi e-ticaret yazılımı tercih etmeli?
Adem Altan