ademaltan.com.tr
E-ticarete Devlet Denetimi Geliyor · E-ticaret Danışmanı Adem Altan
6563 sayılı kanun kapsamında hazırlanan taslakla, e-ticaret platformlarının güvenilirliğini ve gelişimini sağlayacak bir yapı ve bilgi sistemi kuruluyor.
Adem Altan