adaur.ee
Viimane võimalus registreeruda koolitusele “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine”
29/03/2018 toimub koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine”. Koolituse eesmärk on tutvustada, millal antakse projekteerimistingimusi ning kuidas toimub projekteerimi…