adaur.ee
Tutvustatakse Pirita rannaala detailplaneeringu lähteseisukohti
Pirita Linnaosa Valitsuses toimub 31. jaanuaril 2017 kell 16 Pirita rannaala detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Lahendusettepanekuga saab tutvuda Pirita …