adaur.ee
Äriplaanid ja analüüsid
Teenusest Äriplaanide koostamine ja analüüs. Finantsplaanide koostamine ja analüüs. Tasuvusanalüüside koostamine. Konkurentsianalüüsid. Kinnisvaraprojektide SWOT-analüüsid. Teenuse sihtrühm Aitame …