adaur.ee
Arendusnõustamine
Teenusest Nõudluse ja pakkumise analüüs, soovitused arendajale. Arendusprojektide kontseptsioonide väljatöötamine. Konkurentsianalüüsid. Lähteülesande väljatöötamine. Teenuse sihtrühm Arendusnõusta…