adaur.ee
Tallinna Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideekonkursi võitjad on selgunud
31. oktoobril kuulutati välja Tallinna Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideekonkursi võitjad. 14 hindamisele kuulunud töö hulgast tunnistati ΕΎürii üksmeelsel otsusel parimaks ideekavand „Tagasi…