adaur.ee
Swedbank: Maakondade majandusedu sõltub paljuski nende majanduse struktuurist
Tallinna osakaal Eesti majanduses on viimasel neljal aastal olnud stabiilselt kõrge Möödunud aastal toodeti Harjumaal 64%, sealhulgas Tallinnas 53%, Eesti SKP-st. Tallinna kõrge osakaal Eesti majan…