adaur.ee
Swedbank: Kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade arv on suurenenud
Nii nagu enamikes arenenud tööstusriikides, on ka Eesti tööturg heas seisus. Kuid selles on ka tugevad pinged. Luuakse uusi töökohti, tööpuudus on madal ja tööhõive on tõusnud. Samas jääb tööturule…