adaur.ee
Statistika: Tallinna keskmise korteritehingu eest tuleb tasuda 7,1 aastast netopalka
2016 I Kvartali Eesti keskmine korteritehing oli maa-ameti tehinguandmete baasil tehtavale arvutusele tuginevalt 58 000 eurot. See on 5,5 Eesti keskmist aastast netopalka. Viimase kahe aasta jooksu…