adaur.ee
Statistika: Ettevõttete investeeringud maasse on 2007. aasta tasemel
Ettevõtete põhivarainvesteeringute maht oli statistikaameti andmetel 2013 I kvartalis 509 miljonit eurot. Neist kinnisvarainvesteeringud ehk investeeringud hoonete ja rajatiste ehitamisse ja rekons…