adaur.ee
Soetusmaksumus või turuväärtus? Kuidas aastaaruandes kinnisvara hinda määrata?
01.01.2013 algavate majandusaastate raamatupidamise aastaaruannete koostamisel on õiglase väärtuse meetodi kasutamine kohustuslik kinnisvarainvesteeringute puhul, mille õiglast väärtust on võimalik…