adaur.ee
Riigikohus kinnitas üüri piirmäärade kaotamise põhiseaduspärasust
Riigikohus jättis rahuldamata Vabariigi Presidendi taotluse tunnistada Põhiseadusega vastuolus olevaks seadus, mis võttis kohalikelt omavalitsustelt õiguse kehtestada üüri piirmäärad tagastatud ela…