adaur.ee
Riigi Kinnisvara AS sõlmis raamlepingud elektrienergia ostmiseks
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) sõlmis raamlepingud elektrienergia ostmiseks ettevõttele kuuluvatele ja hallatavatele või ettevõtte poolt esindatavatele asutustele kuuluvatele Eestis asuvatele objektide…