adaur.ee
Ranna tee 1 detailplaneering ei saanud Pirita linnaosa vanema kooskõlastust
Pirita Linnaosa Valitsus viis läbi Ranna tee 1 detailplaneeringu arutelu, kus osalesid asumiseltside esindajad ja linnaosa elanikud. Koosolekul tehtud ettepanekuid ja vastuväiteid arvesse võttes, e…