adaur.ee
Pro Kapital: Teade võlakirjade lunastamisest
AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastanud 30 „AS Pro Kapital Grupp võlakiri 04.2019“ võlakirja ISIN EE3300110527 väljalaskehinnas kokku 300 000 eurot ning on esitanud Eesti Väärtpaberite Keskre…