adaur.ee
Positiivsed tööturu arengud jätkusid II kvartalis
Statistikaameti andmetel jätkus käesoleva aasta II kvartalis mõõdukas hõive kasv ning töötus püsis eelmise kvartali tasemel ehk 6,5% juures. Majanduskasvu kiirenedes pöördus tööviljakus taas tõusul…